DIỆN TÍCH THÔNG THUỶ, DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG

👁 261 lượt xem
  •  Diện tích thông thuỷ: Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo diện tích sử dụng riêng của căn hộ mua bán được tính theo kích thước thông thủy (gọi tắt là diện tích thông thủy) và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ đã được phê duyệt; Diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) dùng để tính tiền mua bán căn hộ.
  •  Diện tích tim tường: Chính là “Diện tích sàn xây dựng căn hộ” là diện tích được tính từ tim tường bao, tường ngăn căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Hiện nay Luật không cho phép tính giá bán trên diện tích tim tường.

Hiểu một cách nôm na, diện tích thông thuỷ là phần diện tích bên trong căn hộ, những nơi mà chúng ta có thể đặt chân đến được (bao gồm cả tường ngăn bên trong căn hộ), còn diện tích tim tường là tính them phần tường ngăn bên ngoài căn hộ nữa. Như vậy, diện tích thông thuỷ sẽ nhỏ hơn diện tích tim tường, căn nhà tường càng dày, cột càng to thì cái chênh lệch này nó càng lớn.

Nói them là theo định nghĩa bên trên thì Luật không cho phép tính giá bán trên diện tích tim tường, nhưng trong thực tế, giá mà các chủ đầu tư rao trên thị trường là giá dựa trên diện tích tim tường, giá trong hợp đồng thì mới là giá tính trên diện tích thông thuỷ.

Còn giấy tờ sở hữu thì phần diện tích cũng chỉ được tính trên diện tích thông thuỷ thôi.