Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ năm 2024

👁 134 lượt xem

Ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó thì Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực sớm từ ngày 1/4/2024.

Luật Đất Đai 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước 1/7/2014. Hãy cùng Bất động Sản MK Land theo dõi qua Infographic dưới đây.