Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo giá thị trường tại tỉnh Khánh Hòa

👁 62 lượt xem

Ngày 27.4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương xem xét kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về nội dung xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan xem xét kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về xây dựng dữ liệu thông tin và giá giao dịch thực tế trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến người dân biết cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản khi nộp hồ sơ chuyển nhượng để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định, bảo vệ quyền lợi của cá nhân; nếu vi phạm pháp luật thuế sẽ bị truy thu, xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự về các hành vi trốn thuế… theo quy định của pháp luật…

Khánh Hòa xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo giá thị trường

Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để cơ quan thuế có căn cứ tính thu nghĩa vụ tài chính sát với thực tế, chống thất thu ngân sách, đơn vị này kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo với các sở, ngành có liên quan tham mưu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường; đồng thời khi ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2023 cần ban hành cùng với bảng giá đất để làm căn cứ tính thuế theo kiến nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tạo nguồn thông tin dữ liệu phục vụ việc điều chỉnh, bổ sung và tham mưu xây dựng bảng giá đất của tỉnh Khánh Hòa phù hợp tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định pháp luật. Cơ quan quản lý đất đai phải thực hiện xác định lại giá giao dịch bất động sản cho phù hợp với giá thị trường chuyển nhượng đối với các hồ sơ có nghi vấn người dân kê khai giá thấp hơn giá trị thực tế.