06 điểm mới của Luật Đất Đai 2024 mới được thông qua

👁 137 lượt xem

Ngày 18/1/2024, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần thảo luận.

Luật Đất Đai 2024 thể chế hóa toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc được rút ra trong tổng kết thực tiễn trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 và luật hóa các quy định đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp.

Hãy cùng MK Land lướt qua 6 điểm mới của Luật Đất Đai 2024 với infographic dưới đây

Theo tainguyenmoitruong