Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 triển khai thử nghiệm cọc chịu lực

👁 33 lượt xem

Dự án Nhà ở Xã Hội Hưng Phú 2 có vị trí tại đường Đặng Lộ, P. Vĩnh Hải, Tp Nha Trang với chiều cao 30 tầng cùng quy mô hơn 1000 căn hộ đang gấp rút hoàn thành những thủ tục pháp lý để đưa vào triển khai cuối năm 2023.

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, trên công trường Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2, những chiếc xe hạng nặng đang triển khai đóng thử nghiệp, thực nghiệm cọc chịu lực báo hiệu sự khởi động tốt đẹp trong thời gian tới.

Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 thi công 3 cọc thử, thí nghiệm tại dự án nêu trên để phục vụ công tác kiểm tra sức chịu tải của nền đất, thiết kế kỹ thuật theo yêu cầu của Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Đây là nội dung thuộc nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ đầu tư tổ chức thực hiện được quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2014 và được hướng dẫn tại Mục 1 Chương III Ngh định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng nên đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Một số hình ảnh dự án đang triển khai đóng cọc thực nghiệm:

P10_bai-khanhhoa.jpg